Arkiv for mai, 2014

33Elisabeth Ege

Elisabeth Ege27. mai 2014Legg igjen en kommentar

Kandidat til årets Akan-pris?

Har virksomheten du jobber i en rusmiddelpolicy/kjøreregler som medarbeidere og ledere kjenner og forholder seg til? Er det rusforebyggende arbeidet integrert i det øvrige helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet?  Da kan din bedrift være en kandidat til årets Akan-pris.

Opplever du å bli sett av din leder og dine kolleger? Preges arbeidsmiljøet av at dere har omtanke for hverandre?  Er kulturen slik at dersom du er bekymret for en kollega, så forventes det at du sier ifra til nærmeste leder? Forventes det at leder(e) tar en prat med medarbeider(e) som viser bekymringsfull endring i atferd?  Flagger bedriften i tillegg at man ønsker å hjelpe medarbeidere som har/får et problem knyttet til rus- eller avhengighet? Da vil vi svært gjerne høre fra deg.

Vi vet at virksomheter over hele landet arbeider systematisk og godt med å forebygge rus- og spillavhengighet; det gjelder små og store virksomheter i både privat og offentlig sektor. Fordi vi selv bare når en brøkdel av landets virksomheter med våre bedriftsbesøk, veiledningstelefon og kursvirksomhet, trenger vi din hjelp.

Har du aktuell(e) kandidat(er), send en e-post til akan@akan.no med følgende informasjon:

  • Bedriftens navn
  • Forslagsstillers navn og kontaktdata
  • Begrunnelse for hvorfor bedriften er en aktuell kandidat
  • Merk e-posten: Kandidat til Akan-prisen 2014. Frist: så raskt som mulig, senest 15. sept.


Hva innebærer det å vinne prisen?

  • En flott anerkjennelse til ledere og medarbeidere, med positive ringvirkninger for arbeidsmiljøet og inspirasjon for videre arbeid
  • Virksomheten løftes fram som et godt eksempel, et forbilde for andre virksomheter. God mulighet til å si noe om effektive tiltak som andre kan lære av og implementere
  • Unik mulighet til å profilere at virksomheten er opptatt av en helsefremmende og inkluderende bedriftskultur, hvilket er verdifullt bl.a. med tanke på rekruttering
  • Presseomtale, hvilket knytter merkevaren til noe positivt. Akan-prisen bidrar til å styrke virksomhetens omdømme

Prisen deles ut i forbindelse med Akan-dagene 27. og 28. november, hvor det er 250-300 deltakere fra norsk arbeidsliv.  Vinneren presenterer sin virksomhet og sitt rus- og avhengighetsforebyggende arbeid.

Årets kandidat velges av Akan kompetansesenters styre, som består av representanter fra LO, NHO og Staten v/SIRUS.


Tidligere vinnere

Første utdeling skjedde i 1996, da vant Freia prisen.  Vinnere de siste årene har vært Tollregion Oslo-Akershus (2013), Veidekke (2012), KoRus Vest v/Rogaland A-senter og ALOR nettverket (2011), Avinor (2010), Den Norske Opera & Ballett (2009).

Å forebygge rus- og avhengighet på arbeidsplassen handler om å ta vare på medarbeidere, trygghet på arbeidsplassen, bedriftens økonomi og omdømme.

 

Vi ser fram til å høre fra deg!

 

PS: Spre gjerne bloggen i dine sosiale nettverk

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
23Pål Henrik Kristiansen

Pål Henrik Kristiansen13. mai 2014Legg igjen en kommentar

Uten kommunikasjon eksisterer ikke fellesskap

Roten av ordet kommunikasjon stammer fra det latinske språket, hvor det er to ord, communis og communicare, som er beslektet med det engelske ordet «Communication». Communis betyr felles og mange mener ordet også henspiller til ordet «Community», som kan bety tilhørighet eller fellesskap. «Communicare» betyr å gjøre noe felles. Etter fullført mastergrad i kommunikasjon og nå i ny rolle som kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter, er det nettopp dette som blir essensen av arbeidet. Vi ønsker å bidra til bedre felleskap ute i norske arbeidsplasser og nøkkelen til dette er å gjøre vår kunnskap om rusforebygging felles med våre samarbeidspartnere.

 

Kommunikasjon

Grunnen til at jeg valgte kommunikasjon og retorikk som fagretning er fordi jeg alltid har vært interessert i hvordan meninger og ideer formidles, om det så er gjennom taler, musikk, det skrevne ord, eller gestikulasjoner. På samme tid som Akan kompetansesenter bistår norske virksomheter med kunnskap og verktøy om hvordan de kan jobbe rusforebyggende, er kommunikasjon en nødvendig komponent for å kunne oppnå et bedre fellesskap ute i norske virksomheter. To konkrete verktøy som Akan kompetansesenter tilbyr, som tar utgangspunkt i god kommunikasjon, er den nødvendige samtalen og dialogverkstedet. Begge disse verktøyene tar utgangspunkt i hvordan målrettet kommunikasjon er nødvendig for å oppnå endringer i for eksempel problematisk/uønsket atferd hos en medarbeider, til en diskusjon om hvordan vi ønsker å ha det på jobb. Kommunikasjon er veien og middelet for å enten bidra til at en person med rusproblemer får en ny sjanse i livet, til en diskusjon der hvor resultatet kan resultere i en bedre, triveligere og mer effektiv arbeidsplass. Det hjelper absolutt å snakke om det og det ønsker vi å kommunisere.

 

Gevinsten ligger i åpenheten

Akans slagord, gevinsten ligger i åpenheten, presiserer viktigheten av å åpne kommunikasjonskanalene på arbeidsplassen. Vi har stor tro på at de virksomhetene som tør å snakke om rus og avhengighet, er de virksomhetene som også vil høste fordelene av å jobbe rusforebyggende. Disse fordelene kan være økt effektivitet, lavere sykefravær og et godt arbeidsmiljø. Til tider kan muligens det å snakke om for eksempel alkoholbruk, eller gjennomføre en samtale med en som tilsynelatende har problemer, oppfattes som vrient. Akan kompetansesenter hjelper med å trygge deg i slike situasjoner og vi deler gjerne vår kunnskap med deg.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
33Elisabeth Ege

Elisabeth Ege8. mai 2014Legg igjen en kommentar

Pengespill – en sikkerhetsutfordring for arbeidslivet

En ny undersøkelse fra Lotteritilsynet viser at det er 22000 problemspillere i Norge og at 89000 er i faresonen. I tillegg er det 289.000 lavrisikospillere. Pengespill kan gå ut over sikkerheten på arbeidsplassen.

Vi vet at både risikospillere og spillere med moderat risiko opplever konsentrasjonsvansker. Vår erfaring er at dette ofte går ut over sikkerheten på arbeidsplassen, i tillegg til arbeidsmiljøutfordringer og økt sykefravær.

I 2013 opplevde Akan kompetansesenter en økning i antall henvendelser knyttet til pengespill fra bekymrede ledere og kolleger. Vi ser denne utviklingen i sammenheng med utenlandske pengespill som er ulovlige i Norge, men som markedsføres offensivt mot norske forbrukere.

Dramatiske konsekvenser
Det siste året har vi sett flere eksempler på at konsekvensene kan være dramatiske både for virksomheten og personen det gjelder. Blant annet har det vært flere arbeidsrettssaker der pengespill har ført til underslag fordi det kan gå med store beløp på kort tid. Det er grunn til å tro at disse sakene bare er toppen av isfjellet. De fleste saker løses lokalt på arbeidsplassen.

Lotteritilsynets undersøkelse «Omfanget av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013» viser at antall problemspillere er lavere enn i forrige tilsvarende undersøkelse i 2010. Dette er gledelig. Dette viser at den norske modellen med forebygging og reguleringer av markedet for pengespill virker etter hensikten.

Spesielt ser vi i Akan kompetansesenter at arbeidsplassen et en god arena for forebygging og for å fange opp problemer på et tidlig tidspunkt. Nøkkelen er at man snakker om det og tar tak i bekymringsfulle atferdsendringer.

Advarer mot nye spill
Før automatforbudet i 2007 lå Norge på topp i spilleavhengighet. Nå ser vi en nedgang, og det er viktig at vi ikke setter dette på spill.

Vi advarer mot konsekvensene av å slippe til utenlandske pengespillaktører, men er også bekymret for konsekvensene av de nye nettbaserte spillene Norsk Tipping lanserte tidligere i år.

Nye spill, flere aktører og mer pågående markedsføring fører til økt forbruk som igjen betyr at flere vil komme i fare for å utvikle et problematisk forhold til pengespill.

Befolkningsundersøkelsen Universitetet i Bergen gjennomførte på vegne av Lotteritilsynet, fastslo også at risiko- og problemspillere bruker mer penger og spiller med høyere risiko som følge av reklame.

I Akan kompetansesenter er vi derfor glade for at Lotteritilsynet foreslår at markedsføring av de farligste spillene skal forbys, og vi håper Kulturdepartementet følger dette gode forslaget.

 

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
pengespill på nett
18Ine Weum

Ine Weum5. mai 2014Legg igjen en kommentar

På tide å våkne!

«Når jeg oppdaget pengespill på internett, det var som… himmelen! Automatene var kulere, lyden, lyset, alt mulig. For en spilleavhengig var det som å gå inn på sirkus, julaften og alle høytidsdager samtidig. Og det er nå jeg virkelig begynner å tape. Hundrevis av kroner hvert sekund.»

Sitatet er fra Akan kompetansesenters prosjektrapport «Problematisk spilleadferd i arbeidslivet» (Dahlgren, 2012). Det forteller litt om de utallige effektene i spillene, følelsene som settes i gang hos en som spiller, og tilgjengeligheten til spill i vår tid.

50.000 personer har problemer med gambling i Norge i følge Helsedirektoratet. Halvparten av disse er i jobb. Mange er gift og har barn. Depresjon, selvmordstanker og angst er psykiske lidelser som går hånd i hånd med pengespillproblematikken. Når vi tar med de pårørende, ja da er mange berørt. Akan kompetansesenter får ukentlig flere henvendelser fra bekymrede ledere og kollegaer, som er bekymret for pengespillproblematikk hos en medarbeider.

En lottokupong og et skrapelodd i ny og ne.
Før jeg begynte å jobbe med spilleproblematikk må jeg innrømme at jeg ikke var klar over hvor stor spillindustrien er, veksten, økonomien, de ulike aktørenes interesser, og heller ikke hvordan spillene utvikles og markedsføres. Litt naivt, mener nok enkelte, når pengespill og nettspill er så vanlig, og reklamen florerer. Jeg hadde jo hørt uttrykket «å spille seg fra gård og grunn», og lest om lovforbudet mot pengespill i Norge. Men jeg har vokst opp med tipperesultater og Lottotrekning på NRK, og aviser med tips og trekninger – uten å reflektere noe særlig over at gevinstene vokser, og uten å stille spørsmål til om hva som er lov, ikke lov, eller hva resten av pengene går til når gevinstene er fordelt. I møte med mange, skjønner jeg at jeg ikke er alene om ikke å ha fulgt helt med på hva som egentlig skjer. De fleste av oss slenger inn en lottokupong, kjøper et skrapelodd i ny og ne, mange spiller nettspill uten å ha noe problem med det, og uten å tenke noe mer over det.

Mange får store problemer
Det jeg nå vet, etter å ha satt meg bedre inn i spillverdenens ulike problemstillinger på godt og vondt, bekymrer meg. Nettet er åpent til alle døgnets tider, pengene fra spillene strømmer inn og fordeles ut til gode formål. Og alle aktørene jubler og vil ha mer. Mediene reklamerer, og tjener godt på alle annonsene. Spillselskapenes spillutviklere er dyktige. De fanger vår oppmerksomhet og designer spillene slik at vi ønsker å bli værende ved spillet. Her ligger mye kunnskap om menneskelige mekanismer og psykologi, både i markedsføring og spilldesign. Selskapene konkurrerer hardt og aggressivt, og de kjenner etter hvert sine brukere godt. De holder kontakten med sine kunder, og lokker til seg nye ved hjelp av ulike metoder. Den som har spilt på nettet, får raskt direkte reklame, lokkende tilbud og telefonoppringninger fra ivrige spilleaktører. Spillbransjen pleier sine kunder godt. Til noens glede og manges store frustrasjon. Men det virker.

Fra bekymring til handling.
For den som lokkes, kan det raskt gå fra glede til det verste mareritt. Tid og penger, familie, venner, jobb og helse forsvinner. Til glede for spillselskapene, idretten, kulturlivet, frivillige organisasjoner, og annonsører, og til sorg for den som er fanget og deres pårørende. Den som til slutt satser alt for å vinne tilbake det tapte. De som spiller for mest og er spillselskapenes største kunder, og som taper alt. Alle som er våkne og har kunnskap om dette, vet det så godt – at pengene fra spillindustrien har en mørk bakside. Når vi er flere som vet, kan vi ikke lukke øynene og late som vi ikke ser.

Neste gang du ser en annonse for et kasinospill eller annet morsomt pengespill vet du hva som ligger bak. Snakk om det på arbeidsplassen og diskuter hvordan dere kan bidra til å forebygge spilleproblemer hos dere. Du kan lese mer om pengespill, Akan-modellen og forebyggende tiltak på våre nettsider.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter