Arkiv for august, 2014

Akan sikter høyt og bredt
21Camilla Lynne Bakkeng

Camilla Lynne Bakkeng28. august 2014Legg igjen en kommentar

Akan sikter langt og bredt!

En ny spennende uke er foran oss! Først et besøk på Stortinget for å bidra med innspill til Norsk helsepolitikk, deretter dele utfordringer og erfaringer med bedrifter i Oslo og Akershus på vakre Ekebergrestauranten.

Idet luften blir klarere og fargene gylne, er Ekeberg det perfekte stedet å nyte utsikten over Oslo og fjorden. To ganger i året har vi samlet rundt 60 deltakere fra ulike virksomheter til Alor-nettverk (Alor = arbeidsliv og rus) nettopp her. Ideen er å møtes for å dele suksesser, utfordringer, erfaringer og spørsmål for å bli enda bedre i det rusforebyggende arbeidet.

Det er deltakerne selv som bestemmer agendaen fra gang til gang. På den måten sikrer vi at temaene er aktuelle. Metodikken skiller seg fra andre kurs og seminarer ved at vi legger opp til mest mulig diskusjon og minst mulig presentasjon. Alor- nettverk finnes i flere fylker allerede og enda flere etablerer seg. Ta en titt på hjemmesiden vår, eller www.alor.no for å finne et nettverk nær deg. Vi garanterer at du vil utvide nettverket ditt, få inspirasjon og faglig påfyll ved å delta.

Som rådgiver i Akan kompetansesenter er nettverkssamlingene en unik arena for å høste erfaringer og utfordringer dere ute i virksomhetene opplever. Det er disse praktiske erfaringene, «beste-praksis» eksemplene og utfordringene vi bringer med oss inn i andre arenaer hvor vi får mulighet til å påvirke blant annet helsepolitikken i Norge.

På den måten blir alle spørsmål og erfaringer fra dere en viktig stemme i det rusforebyggende arbeidet.

«If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together!»

PS: Det er fortsatt mulig å melde seg på til Alor-nettverk den 2.september, men da må du være rask! Se www.akan.no for program og påmelding.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
8Hilde Rikter-Svendsen

Hilde Rikter-Svendsen22. august 2014Legg igjen en kommentar

I hodet på en leder …

Norsk næringsliv består av ca. 50 000 bedrifter med mellom 5-50 ansatte. Vi vet at det også for små og mellomstore bedrifter lønner seg å integrere rusforebygging i øvrig HMS arbeid, og at det ikke krever mye ekstra. Akan er her en god støttespiller og bidrar gjerne i arbeidet!

En leder i en liten eller mellomstor bedrift må ha mange ting i hodet. Hverdagen handler om små og store driftsmessige utfordringer som må håndteres og løses. I tillegg kommer et overordnet ansvar for HMS og personalmessige spørsmålsstillinger, uten egne ansatte med spesialkompetanse rundt dette. I vår dialog med ledere og arbeidstakere blir vi stadig påminnet om den omsorg og omtanke som preger norsk arbeidsliv i forhold til å ta vare på medarbeidere og kollegaer. Vi vet av erfaring at en god bedriftskultur gir fornøyde medarbeidere samt påvirker bedriftens omdømme og økonomiske resultat positivt.

«Som leder i en liten bedrift har jeg nære relasjoner med mine medarbeidere. Vi blir nesten som en familie. Når noe blir vanskelig, er det ikke alltid lett å innta lederrollen. Skulle ønske jeg hadde noen utenforstående å prate med.»

Utsagnet illustrerer mange lederes hverdag og behov. Akan-modellen kvalitetssikrer den vanskelige situasjonen som avhengighetsproblematikk medfører, både for arbeidsgiver, ansatte i virksomheten og den enkelte arbeidstaker som har et rus- eller spillproblem.

Vår «offensiv» mot målgruppen Små og mellomstore bedrifter innbefatter bl.a. følgende:

 

Veiledningstelefonen:

  • På vår veiledningstelefon, 22 40 28 00, møter du alltid en rådgiver som er klar for en dialog rundt små og store dilemmaer innenfor vårt fagfelt rus og arbeidsliv.

 

Skreddersydd informasjon:

  • Små og mellomstore bedrifter har nå fått en egen fane på vår hjemmeside. I nære dialog med representanter fra ulike virksomheter og bransjer, har vi skreddersydd Akan-informasjon for denne målgruppen. www.akan.no / «små og mellomstore bedrifter»

Informasjonen fokuserer fremst på veiledning og konkrete tips rundt «Den nødvendige samtalen» og «Kjøreregler». www.akan.no / «små og mellomstore bedrifter»
Vi har også utarbeidet en ny brosjyre «Noen gode råd til deg som er leder i en mindre bedrift». Bestill den fra oss eller last den ned fra vår hjemmeside.

 

Skreddersydd kursvirksomhet:

  • Våren 2014 gjennomførte vi tre kursomganger: «To timer om rus- og spilleforebyggende arbeid i små og mellomstore bedrifter!». Ny kursomgang 23. september 2014, siste påmelding 16.september 2014.
  • Vi ser et godt samarbeid med landets godkjente BHT som en forutsetning for og lykkes med å nå fler små- og mellomstore bedrifter så vel kvalitativt som kvantitativt. Akan tilbyr et 3 til 6 timers kurs med mulighet for oppdatering og fordypning i Akan modellen. For en symbolsk kostnad kommer vi gjerne til din BHT med ambisjon om å oppdatere hele virksomhetens kunnskap om rusforebyggende arbeid.

 

Støtte og veiledning over tid:

  • Vi har avsatt ekstra personalresurser for satsningsområdet små -og mellomstore bedrifter. Ta kontakt med undertegnede for en samtale rundt hvordan vi kan bistå din bedrift. I dialog finner vi ut av hvordan dere kan sette i gang men også følge opp et rusforebyggende arbeid. Vi vet at det lønner seg!

 

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
23Pål Henrik Kristiansen

Pål Henrik Kristiansen15. august 2014Legg igjen en kommentar

Full fart i mediene sist uke

Forrige ukes store begivenhet var toppledermøtet og bedriftsbesøket hos Veidekke. Her deltok statsrådene Bent Høie og Robert Eriksson for å styrke arbeidslivet som rusforebyggende arena.

Mediesaker

Uken begynte med opptredener på Tv2 nyhetskanalen og Dagsrevyen. Mange saker omhandlet toppledermøtet og bedriftsbesøket, men også de ferske tallene fra undersøkelsen som vi gjennomførte i samarbeid med Actis og alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL. Disse tallene viste at én av fem har sett kollegaer sløve på jobb grunnet bakrus. Samtlige medieoppslag er listet opp i denne bloggen for å gjøre det lettere for våre blogglesere. Vi minner også på at vi fortsetter satsningen i sosiale medier og er nå på Twitter. Følg oss på @AkanNorge.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
33Elisabeth Ege

Elisabeth Ege8. august 2014Legg igjen en kommentar

Hvem kan jobbe i bakrus?

Helsedirektoratet inviterte torsdag inn til toppledermøte om rus og arbeidsliv i samarbeid med Akan kompetansesenter. Her var blant annet statsrådene Bent Høie og Robert Eriksson på plass for å styrke arbeidslivet som rusforebyggende arena. Møtet var viktig av flere grunner. Rus i arbeidslivet rammer liv og helse, det representerer store kostnader, og som en ny undersøkelse viser- så har vi fortsatt en vei å gå med holdninger og bevissthet.


Én av fem har sett kollegaer sløve på jobb grunnet bakrus

Nylig gjennomførte Akan kompetansesenter, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, og alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL en undersøkelse som tok sikte på å kartlegge norske arbeidstakeres forhold til alkohol. I denne undersøkelsen kom det frem at én av fem (22 %) har opplevd at kollegaer har vært sløve på jobb på grunn av bakrus én eller flere ganger siste år.

Jeg hører aldri om noen som sier de syntes det er greit å kjøre bil i bakrus. Promillereglene i trafikken har stor aksept og alle forstår faren ved å være sløv bak rattet. På jobb er ikke holdningene like tydelige. Det finnes riktignok mange arbeidsplasser hvor det er stor bevissthet, gode holdninger og klare kjøreregler for hva som er greit og hva som ikke er greit. Men når én av fem har opplevd at kollegaer har vært sløve på jobb grunnet bakrus kan det tyde på at arbeidslivet henger noe etter og at mange synes det er akseptabelt å komme på jobb i redusert tilstand. Dette kan i noen tilfeller være en kostbar affære.


Arbeidsulykker, produktivitet og omdømme

Bakrus og det å komme sløv på jobb dagen derpå bør tas på alvor fordi det kan ha store konsekvenser for virksomheten og ansatte. Konsekvensene kan være økt risiko for arbeidsulykker, nedsatt produktivitet og svekket omdømme.

I bransjer der ansatte håndterer større maskiner, eller kjøretøy, er risikoen åpenbar. I går ble Veidekke løftet frem fordi de har en ivaretakende bedriftskultur med tydelig ledelse som legger til rette for åpenhet og engasjement, også rundt temaet rusmiddelbruk.

Alle skjønner at den som opererer store maskiner, må være edru. Men, hvorfor er det ikke like innlysende at det samme gjelder i en kontorjobb? Jeg hører ingen si at det ikke er så farlig å kjøre bil i påvirket tilstand om man bare skal en liten tur på nærbutikken.

Nulltoleranse er det eneste som fungerer i trafikken og i arbeidstiden. I tillegg til sikkerhetsaspektet, er det ille nok om rus, eller bakrus, også rammer arbeidsmiljøet. De færreste synes det er trivelig å jobbe med en kollega som av og til møter i bakrus. Det handler like mye om produktivitet, om kvalitet og fare for feil og dermed lønnsomhet og omdømme.

Temaet rusmiddelbruk bør derfor i større grad settes på dagsorden og flere virksomheter bør ta seg tid til å diskutere det. Derfor anbefaler vi at flere norske virksomheter, slik som Veidekke, tar grep.


Enkle kjøreregler er løsningen

Eksemplene i forrige avsnitt viser typiske utfordringer i det norske arbeidsliv. Den gode nyheten er at virksomheter kan unngå slike situasjoner med enkle grep.

Alkoholbruk er utbredt og det ligger mye hygge i det å kunne ta seg en øl, eller et glass vin med sine kollegaer. Men på samme tid bør man forsøke å øke de positive sidene og redusere de negative. Derfor anbefaler vi at ledere og medarbeidere utarbeider et sett med kjøreregler som sier hva som er greit og ikke greit i arbeidstiden og i sosiale, jobbrelaterte situasjoner. Vår anbefaling er at kjørereglene også bør spesifisere hva som skal skje dersom reglene blir brutt, tydeliggjøre leders rolle ved bekymring for en ansatt samt, konkretisere rutiner for hjelp til medarbeider med rus og avhengighetsproblemer.

Kjørereglene bidrar til at medarbeidere vet hva de har å forholde seg til og gir ledere den legitimiteten de behøver for å ta en bekymringssamtale dersom reglene blir brutt.

Ta den nødvendige diskusjonen og utarbeid enkle kjøreregler. Få mer av det dere vil ha, mindre av det dere ikke vil ha.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter