Arkiv for september, 2015

1Unni Abusdal

Unni Abusdal25. september 2015Legg igjen en kommentar

Unngå den vanskelige samtalen!

Hørtes ikke dette litt rart ut? Vi blir jo hele tiden fortalt hvor viktig det er for ledere å ta den vanskelige samtalen! Men hva er som regel bakgrunnen for at den vanskelige samtalen må tas? Svar: At det foreligger et problem eller en situasjon som én eller begge samtalepartnerne synes er vanskelig. – Og ikke bare er situasjonen vanskelig ;  å snakke om den er enda verre!

Er det da slik å forstå at vi skal la være å snakke om de kronglete problemene? La oss se litt på et tenkt, men for mange et velkjent, scenarium: Som leder har du fått mer eller mindre diskrete hentydninger fra medarbeidere om at en kollega kanskje drikker litt mer enn hun burde i anledninger i grenselandet mellom arbeid og fritid. Når du tenker etter, har du kanskje registrert det selv også?

Kurs, seminarer og konferanser er klassiske arenaer for «cross-over-adferd»; vi representerer arbeidsplassen vår, OG tar med oss litt av vårt private slingringsmonn i tillegg. Du tenker kanskje at hun setter til livs mer alkohol enn de andre, og kanskje også blir i overkant høyrøstet og munter? Men folk er da forskjellige?

Hvis du tenker enda bedre etter, kanskje det egentlig er slik at hun har en tendens til å komme i seneste laget på jobb etter slike evenementer og etter helgen, forresten? På slike dager ser hun kanskje litt mer enn vanlig sliten ut, og holder seg litt unna kollegene?

Hmmmm. Ledertvilen kommer snikende: Er dette noe en leder skal blande seg inn i? Er det riktig at hun drikker for mye i sosiale jobbsammenhenger? Det er jo heller ikke sikkert at det er alkohol som ligger bak forsentkomming og dårlig form? Og hvor går egentlig grensen mellom jobb og privatliv? Hun gjør jo stort sett jobben sin?

Jaja, men rus og avhengighetsproblematikk er ikke lenger privat når det går ut over arbeidsprestasjoner, kvalitet, fravær, arbeidsmiljø, sikkerhet eller omdømme.

I dette tilfellet er det kanskje ikke snakk om direkte leveransesvikt, men fravær, arbeidsmiljø og omdømmefaktorene synes relevante.  Det betyr altså at du er nødt til å snakke om dette med henne det gjelder.

Men kanskje det er lurt å vente til problemet kommer bedre til overflaten? Er det ikke lettere å være konkret hvis hun kommer tydelig påvirket på jobb? (For tenk om hun ikke egentlig har noe alkoholproblem, altså at både du og kolleger tillegger henne problemer hun ikke har? Det er jo ille å anklage noen grunnløst?)

Nei. Det er ikke lurt å vente til problemet kanskje kommer bedre til overflaten. Og nei: Hun skal ikke anklages for et misbruk hun kanskje ikke har.

All erfaring viser at det er klokt å ta denne samtalen på et tidlig tidspunkt. Ved å gjøre det, kan du kanskje avverge at problemet forstørres slik at det blir behov for en ordentlig oppvask. Kanskje du ved å ta et tidlig grep dermed kan unngå den vanskelige samtalen!

Og når det gjelder bekymring for å komme med urettmessige anklager, er dette lett å komme rundt: Det er ikke nødvendig verken å spørre om eller å antyde at hun har et rusproblem. Det som kan være lederens agenda, er uten lange innledninger og forsiktig innpakning, det du selv observerer og tenker om adferden hennes. Da slipper hun å komme i forsvarsposisjon; hun kan jo ikke benekte at du er bekymret!

Ved at temaet er blitt tatt opp, kan lederen fremstå som ansvarsfull, kompetent og troverdig. Og arbeidstakeren selv kan oppleve å bli sett og tatt på alvor. Det faktum at leder faktisk bryr seg, og setter et vanskelig tema på dagsorden, vil for mange også bli opplevd som en lettelse.  Det kan i sin tur føre til at kommunikasjonsveien videre blir enklere. Av og til ser vi også at en slik tidlig, ikke-så-veldig-vanskelig samtale i seg selv kan bidra til en ønsket adferdsjustering.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
Ambassadørkampanje
23Pål Henrik Kristiansen

Pål Henrik Kristiansen18. september 2015Legg igjen en kommentar

Høstens ambassadører

I løpet av denne høsten skal vi fortsette å lage godt innhold på blogg og våre hjemmesider. I den forbindelse har vi planlagt en ambassadørkampanje, hvor vi skal løfte frem fire ulike virksomheter fra ganske så forskjellige bransjer.

På våre hjemmesider har vi allerede en side der vi har løftet frem noen virksomheter vi mener er gode eksempler på hvordan man kan jobbe rusforebyggende. For de som ikke er kjent med dette, kan dere klikke her for å lese om hvordan eksempelvis Avinor og Elcom jobber.

I tidsperioden oktober- november oppfordrer vi dere til å følge med på bloggen, hjemmesiden vår samt Facebook og Twitter. Vi skal presentere noen virksomheter dere kanskje kjenner til fra før, pluss andre virksomheter dere kanskje ikke kjenner så godt. Tanken, derimot, er å få innblikk i hvordan ulike virksomheter konkret jobber rusforebyggende.

I denne kampanjen skal vi blant annet sette noen ord på hvorfor virksomhetene begynte å jobbe rusforebyggende, hvilke konkrete tiltak de har gjort og høre hvilke tips de har til andre virksomheter.

Som i de fleste bransjer er erfaringsutveksling både viktig og lærerikt og vi har derfor stor tro på denne kampanjen. Forhåpentligvis vil denne kampanjen bidra med idéer til de virksomhetene som enda ikke har kommet i gang med det rusforebyggende arbeidet. For de virksomhetene som allerede jobber aktivt med dette; kanskje dere får noen nye idéer?

Vi har allerede mange gode verktøy som Dilemmaverktøy, Balance og Dialogverksted. Men det kan bli svært interessant å høre mer om hvordan andre har valgt å bruke disse og eventuelt til hvilken effekt.

Følg med!!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
mobbing
17Trygve Fredrik Myhren

Trygve Fredrik Myhren11. september 2015Legg igjen en kommentar

Seksåringene som kanskje vil få et rusproblem

Selv ikke landets mest aktive Akan-virksomheter klarer fullt ut å forebygge at enkelte ansatte får et rusproblem. Når starter så et rusproblem? Og hvor tidlig er det mulig å tenke forebygging?


Arvelige og familiære årsaker til rusproblemer skal vi naturlig nok holde utenfor her. Men la oss se på de ytre miljøfaktorene. Det er her du og jeg kommer inn i bildet. Og barna våre. Som dem som inkluderer og blir inkludert, og ekskluderer og blir ekskludert. La oss nå altså tenke tidligst mulig forebygging. Da er vi i barnehagen og skolen – arenaene utenfor hjemmet som påvirker barna våre mest.

Én elev i hver klasse mobbes hver dag gjennom flere år i grunnskolen
Å bli mobbet er svært skadelig. Sammenhengen mellom mobbing og senere rusproblemer er åpenbar – det er minner og opplevelser som må fortrenges. Hver 20. elev mobbes daglig i grunnskolen, hver dag gjennom flere år, hver fjerde elev en gang i blant, i følge FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen). Daglig mobbes altså 3.200 seksåringer (av cirka 64.000 førsteklassinger) og flere enn 30.000 elever på alle klassetrinn (av totalt 618.000 barn i grunnskolen). Hvilken rolle har dine og mine barn i dette? Hva kan du og jeg som foreldre gjøre? I samarbeidet Manifest mot mobbing er ‘Voksne skaper vennskap’ en viktig del. Du og jeg har et viktig ansvar – mobbingen og ekskluderingen i skolen (og barnehagen) kan stoppes. Mobbingen og ekskluderingen stoppes. Tallene er en skam. (Selv om de i de senere år har vist en viss nedgang, jamfør elevundersøkelsen.) Konsekvensene vil følge disse menneskene gjennom hele livet, også arbeidslivet – om de da ikke blir uføretrygdet som følge av den påførte smerten.

Er det greit at 2500 av de ansatte i Oslo kommune mobbes hver dag?
Ville vi akseptert en arbeidsplass der fem prosent av de ansatte mobbes hver dag? Ansatte som heller ikke har mulighet til å bli sykmeldt som følge av smerten de påføres? (Det har nemlig ikke skoleelever.) Neppe.

Hvis vi mener alvor med inkludering må mobbingen i skolen stoppes
Manifest mot mobbing handler om ‘et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø’. Skoler som gjennomfører aktivitetene som er beskrevet i manifestet klarer å stoppe mobbingen. Ingen er viktigere enn barna våre. Så får det heller stå til at det kanskje en vakker dag i en lys fremtid ikke lenger er samme behov for Akan.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
10Einar Nilsen

Einar Nilsen4. september 2015Legg igjen en kommentar

Tre konkrete og gratis tips til høstens Akan-plan

Igjen var høsten her, og igjen ser det ut til å bli en hektisk periode i kompetansesenteret. Det gjør ikke noe, det er sånn jeg liker å ha det. Det er alltid deilig å brette opp ermene og gyve løs på en ny sesong, lage handlingsplaner som skal iverksettes og gjennomføres før vi kommer til jul. For meg som ikke er spesielt glad i hverken høst eller kaldt vær, hjelper det på å fylle dagene med andre ting for å få tankene på noe annet.

Heldigvis har jeg plenty å sette fingrene i for høsten, men sånn er det ikke nødvendigvis for alle. Stadig møter jeg ledere, Akan-kontakter og andre som ofte er litt ensomme i bedriftens rusforebyggende arbeid, og som ikke helt klarer å finne på noe å sette på sesongens handlingsplan. Store budsjetter har de som oftest heller ikke, og resultatet blir ofte at det ikke blir spesielt mye aktivitet i det hele tatt i det rusforebyggende arbeidet.

Er det ikke da flott at Akan-kompetansesenter har en rekke verktøy som passer perfekt til å sette rett inn i planen? Og som passer for selv de snaueste budsjetter? Her skal dere få tre konkrete, gratis tips til hva man kan sette på høstens agenda:

1. Dilemmaverktøy
Dette er kompetansesenterets nyeste tilbud i verktøykassa. Dilemmaverktøy består av filmer, diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til dilemmaer som omhandler arbeidsrelatert alkoholbruk og bakrus. Dette verktøyet hjelper ledere og ansatte i å reflektere rundt firmafester, bakrus, påvirkning og samtalen.(hva som er greit og hvilke enkle grep som kan gjøres for å hindre uønskede situasjoner.) Verktøyet gir også tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner knyttet til alkoholbruk. Dilemmaverktøy finnes i online-versjon og til nedlastning, og er laget for å kjøre i grupper for å sette i gang tankeprosesser og diskusjon. Du finner verktøyet her.

2.Dialogverksted
Dialogverksted er en måte å gjennomføre en diskusjon om virksomhetens alkoholkultur på, hvor kulturen vurderes i et helse-, miljø-, sikkerhet- og omdømme perspektiv. Et fargekart genereres på slutten av diskusjonen og viser eventuelle risikosituasjoner.

Dialogverksted kan gjennomføres avdelingsvis, eller med mindre grupper av ansatte med samme rolle eller arbeidsoppgaver. Gruppen blir enig om å diskutere noen situasjoner hvor det drikkes alkohol sammen i regi av jobben. Deretter skal gruppen vurdere alkoholbruken i de valgte situasjonene ut fra ulike perspektiv som alkoholkonsum, drikkeforventning, fellesskapsfølelse, bedriftens omdømme, kvalitet på arbeidet dagen derpå, sikkerhet og sensitiv informasjon, og til slutt familie og fritid.

Den samlede vurderingen av drikkesituasjonene vil deretter vise seg som et fargekart med nyansene grønn, gul og rød. Fargene indikerer hvorvidt gruppen opplever alkoholkulturen som grei, ikke helt grei eller ikke grei i det hele tatt. Fargekartet visualiserer i hvilke situasjoner, eller ut i fra hvilke perspektiver man kan forebygge for å justere praksis. Tanken bak Dialogverksted er at drikkesituasjonene i bedriften skal bli enda hyggeligere og mer inkluderende. Du kan lese mer om Dialogverksted og laste ned programmet her.

3. Balance
Balance er et internettbasert program og et helsefremmende tilbud til dem som vil sjekke, og eventuelt justere, sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt eget alkoholkonsum, og kan bidra til å endre risikofylt konsum for de som har behov for det. Dersom alkoholvanene er ok, kan også Balance tilby et programspor med råd og øvelser for hvordan takle stress og ha det bedre i hverdagen. Balanceprogrammet har dokumentert effekt.

Balance er lett tilgjengelig, og kan kjøres hvor som helst ved bruk av PC, nettbrett eller smarttelefon. Det kreves kun en nettleser og tilgang til internett. Bedriften kan ved å henvende seg til Akan kompetansesenter inngå en avtale om bruk av programmet helt gratis. Vi hjelper deg også med markedsføringsmateriell og tips til hvordan du kan implementere dette på best mulig måte. Du kan lese mer om Balanceprogrammet her.

Thats it! Tre helt konkrete forslag til aktiviteter for høsten. Flere og flere bedrifter oppdager nytten av å bruke disse verktøyene, nå er det kanskje tid for at nettopp dere skal ta ett eller flere av disse i bruk. De er alle gratis, og lett gjennomførbare. Finnes det da noen gode argumenter for ikke å gjøre det? Svaret er nei. Du kan ringe oss på: 22 40 28 00. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter