Arkiv for oktober, 2015

23Pål Henrik Kristiansen

Pål Henrik Kristiansen28. oktober 2015Legg igjen en kommentar

«Kjøreregler skaper mindre usikkerhet»

Agria Dyreforsikring er en virksomhet med 20 ansatte, som tilbyr forsikringsløsninger for hunder, katter og hester. Agria Dyreforsikring har hovedkontor i Sverige og etter ønske fra ledelsen der tok virksomheten lokalt i Oslo steg for å etablere en rusmiddelpolicy. Markedssjef Jeanette Bretteville synes støtten fra Akan kompetansesenter var sentral for å kunne komme i gang med arbeidet.

«Etter vi hadde en gjennomgang av alle våre rutiner, lagde vi egne kjøreregler for alkohol, spill, rusmidler og sosiale medier. Når man sitter litt alene med dette arbeidet var det fint å kunne ringe en rådgiver i Akan for å få bekreftet om man er på riktig spor eller ikke», forteller Bretteville.

Jeanette tenker at Agria Dyreforsikring og forsikringsbransjen ikke nødvendigvis skiller seg ut fra andre bransjer når det gjelder utfordringer knyttet til alkohol, spill eller rusmidler. Kanskje er det lett å tenke at andre er mer utsatt enn seg selv når det gjelder problemer. Men kjøreregler, ifølge Bretteville, gjør at alle ansatte vet nøyaktig hva som gjelder, hva som er greit og hva som ikke greit.

«Kjøreregler skaper mindre usikkerhet. Dersom noe skjer, vet alle hva som skal gjøres og hvilke rutiner som skal følges».

Da kjørereglene skulle etableres og vedtas var det viktig at alle i bedriften var med på denne prosessen og ble enige om hvordan de ville ha det. Agria benyttet seg eksempelvis av maler for kjøreregler som finnes på Akans hjemmesider og Dialogverkstedet, men det var spesielt det nye «Dilemmaverktøy» som ble sentral i utformingen av kjørereglene

«Jeg kan vel ikke akkurat si at vi har så mange utfordringer, da vi ikke har mange situasjoner som «wining and dining» som ellers i næringslivet, men vi kjørte likevel gjennom «Dilemmaverktøyet» og fikk litt bevissthet rundt temaet. Noen av de tingene vi faktisk har gjennomført er at vi ikke lenger har lønningspils, men lønningstreff. I tillegg er vi mer bevisste på å tilby alkoholfrie alternativer når vi først møtes. Jeg tror de fleste synes det var en fin, morsom og bevisstgjørende opplevelse å gå gjennom Dilemmaverktøyet», sier Bretteville.

I og med at Agria Dyreforsikring jobber med å selge forsikringer, forteller Bretteville at de har et stort fokus på rutiner og at disse er godt kjent. Ansatte i virksomheten er «drillet» til å følge rutiner, og kjørereglene finnes i virksomhetens egen rutinehåndbok:

«I tillegg til denne boken, får både tillitsvalgt og verneombud tilbud om å delta på Akan-kurs, slik at de har kunnskapen friskt i minnet og vet hva de skal gjøre dersom en situasjon dukker opp».

Det er ikke sikkert at man kan «forsikre» seg selv at man aldri kommer til å oppleve problemer knyttet til alkohol, spill eller rusmidler på arbeidsplasser rundt om i Norge. Men en ting er sikkert; at forebygging ved hjelp av kjøreregler gjør virksomheten og de ansatte bedre rustet til å møte disse utfordringene dersom de skulle komme.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
18Hans Ole Berg

Hans Ole Berg26. oktober 20152 Comments

Vi må tørre å spørre!

Når en kollega ikke lenger fungerer på samme måte som tidligere, trekker seg tilbake, og egentlig ikke er helt den samme som tidligere må vi tørre å spørre hvordan det står til. Det kan dreie seg om spillproblemer!

Jeg var nylig på Alnas konferanse om spill og spillproblem. Alna er Akans søsterorganisasjon i Sverige. Det var nok ikke alt jeg hørte der som var så veldig nytt for meg, men svenskene er gode til å tenke systematisk og få satt fingeren på de mest sentrale hovedpunktene. Det er godt når noen klarer å sette ord på det en ellers tenker.

En policy
Skal vi tenke forebyggende på arbeidsplassen er det å ha en Policy som er tydelig på hvilke holdninger som gjelder på arbeidsplassen, en nødvendig plattform. Policyen skal formidle hvilken kultur vi ønsker å ha og gi klare grenser for hva som er akseptabelt. Å fokusere på spillefri arbeidsplass kan bidra til et klima med mer åpenhet om et tabubelagt tema. Sett tema på dagsorden – begynn å snakk om det.

Kunnskaper
Kunnskap om spillproblematikk er viktig. Begreper som spillegalskap lever fortsatt, og det er vel et ord som gir uttrykk for total mangel på forståelse av kompleksiteten i en avhengighet. Litt kunnskaper kan bety så mye, alle trenger ikke bli eksperter. Kunnskap er også å vite hvor man kan få hjelp og assistanse når det er noe man lurer på. Et prosjekt i regi av alna viser at man får til kulturendringer selv med begrensede opplæringsprogram. Ledere, mellomledere og ansatte-representanter må få litt kursing.

Tør å spørre
Ved at ledere får kunnskaper og har en tydelig policy å vise til, kan man klare å ta den nødvendige samtalen med en ansatt på et tidligere tidspunkt. Man har lært seg hva som kan være tegn på spillavhengighet, at avhengighet er noe annet enn uskikkelighet. Man har forstått viktigheten av samtalen. Ved å beskrive hva en ser, og klar tale på en omsorgsfull måte er det ikke uvanlig at man får til åpenhet fra vedkommende også.  Ofte er det forbundet med mye skamfølelse å ha spillproblemer, så det er viktig å tenke på hvordan man kan ta vare på vedkommende.

Tilby hjelp
Vi har nok kommet lenger i Norge når det gjelder tilbud om profesjonell hjelp for spillavhengighet. Alle ruspoliklinikker i landet skal i praksis ha et tilbud om spillbehandling. Og det å kople inn profesjonell hjelp er viktig. Vi kan tilby mye støtte og oppfølging gjennom å tenke som i tradisjonelle Akan-opplegg, men det er avgjørende at vedkommende også får hjelp fra profesjonelle behandlere. Da er jo dessuten erfaringen at det går veldig bra for de fleste!

I Sverige anslår man at det ukentlig gjøres underslag i svenske virksomheter på grunn av spillavhengighet. Det dreier seg om underslag på alt fra noen hundre tusen til flere millioner, og kan ha pågått fra halvannet til 5 år viser en studie. Så det er snakk om mye penger og store tragedier. Og det handlet ofte om personer der du aldri ville trodd at hadde slike problemer. Man kan ikke se at det egentlig var noen felles personlighetstrekk som lå bak spillingen. Det dreier seg om helt alminnelige kollegaer. Tilfeldigheter med for eksempel stor gevinst ved første gang en spilte, kan ha ført til mer spilling!

Det var med en positiv følelse at vi dro hjem igjen fra konferansen. Vi ligger godt an i Norge med å ha hatt fokus på spillproblematikk i flere år. I behandlingsapparatet vet vi det er mange dyktige behandlere som gir god hjelp. Spillavhengighet har vært en del av Akan i 10 år. Akan har mye kunnskaper på feltet, men vi har kanskje en utfordring med å få informasjon ut til alle norske arbeidsplasser. Men her kan vel dere hjelpe oss – vi må få et så alvorlig problemområde på dagsorden i de virksomheter som ikke allerede har det!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
21Camilla Lynne Bakkeng

Camilla Lynne Bakkeng21. oktober 2015Legg igjen en kommentar

La deg inspirere!

Årets viktigste begivenhet for oss som er engasjert i temaet arbeidsliv og rus/spillproblematikk er rett rundt hjørnet! En god blanding av inspirasjon, kunnskap, ny forskning og praktisk arbeid skal presenteres av kjente og mindre kjente innledere.

Som vanlig arrangerer Akan kompetansesenter Akan-dagene hvor formålet er å inspirere og motivere dere til forebyggende arbeid i bedriftene. Tema for Akan-dagene 2015 er «Fra bekymring til handling» og har vært under planlegging i ett år. Her hos oss på kompetansesenteret gleder vi oss som unger til disse to dagene!

For det første har vi i år invitert flere kjente innledere som vi vet har mye spennende og dele med oss. Ikke nødvendigvis kun innenfor faget rus og avhengighet, men for eksempel med tanke på kommunikasjon og relasjoner. Det er jo nettopp det som gjør jobben vår, og rollen deres der ute i bedriftene så spennende, det at bredden i Akan arbeidet er så stor og omfavner så mange ulike fagfelt.

For det andre har vi invitert inn en engasjert og meget kunnskapsrik rådgiver fra ILO for å gi oss et bilde på det forebyggende arbeidet i Europeiske bedrifter. Norge har lenge ligget foran når det gjelder forebygging av rusproblematikk i arbeidslivet, men det skjer spennende ting i Europa som er verdt å følge med på.

Det er også alltid like gledelig og inspirerende å vise frem gode bedriftseksempler ved å invitere inn bedrifter, i år Hydro Husnes og GE Healthcare Lindesnes, til å fortelle oss hvordan de jobber, om utfordringer og suksesshistorier. Like nyttig er det at årets Akan-pris vinner deler sine erfaringer og praktiske arbeid.

Sist men ikke minst er det alltid like hyggelig og ikke minst inspirerende for oss som jobber i Akan kompetansesenter å møte alle dere som gjør den store jobben der ute på den enkelte arbeidsplass.  Akan-dagene er vår måte å inspirere og motivere dere i den viktige jobben der gjør.

Håper vi sees!

 

Se programmet her.

Meld deg på her.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
17Trygve Fredrik Myhren

Trygve Fredrik Myhren9. oktober 2015Legg igjen en kommentar

Bli med på Akans nye grunnopplæring!

I november introduserer Akan kurset ‘Grunnopplæring med praksisperiode’. Kurset er en pilot og et alternativ til vårt tredagers grunnkurs. Det består av to kursdager med fire måneders opphold i mellom. Tanken er altså å gi deltakerne god tid til praktisk utprøving i egen virksomhet som viktig del av opplæringen. Bli med som ‘pilot’! Kursdager blir 27. november og 6. april. Påmelding forutsetter at man kan delta begge dagene.

Pilotkurset bygger på prinsipper for organisatorisk læring, der hva som skal skje både før, under og etter kurset står sentralt. Før kursstart skal deltakerne ha gjennomført en kulturkartlegging i egen virksomhet (ved hjelp av tilsendt skjema), samt sette seg inn i de viktigste elementene i Akan-modellen (ved hjelp av vår nye veileder, som vil erstatte Akans tradisjonsrike metodeperm). Vi forutsetter også at deltakerne selv har prøvd verktøyet Balance for anonym sjekk av alkoholvaner.

Motivasjonen for å prøve ut en annerledes grunnopplæring er å se om vi kan gjøre effekten og utbyttet for kursdeltakerne og virksomhetene enda større. I tillegg er vi kjent med ønsket flere virksomheter har om å kunne bruke kortere tid på Akan-opplæring. Vi har dessuten tro på at systematisk gjennomgang av erfaringer med å iverksette handlingsplan i praksisperioden vil øke sannsynligheten for aktivitet i tråd med Akan-modellen – også i lang tid etter kurset. Dette må jo være et helt klart mål med kursdeltakelse!

Vi både tror og er spente på resultatene av pilotkurset. For påmelding gjelder førstemann til mølla. Meld deg på her.

Vel møtt til pilotkurs!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter