Nytt år, med blanke ark og fargestifter til

Julen er over og vi er allerede i god gang med 2016. Nytt år gir, som kjent, nye muligheter. Muligheter til å realisere nyttårsforsett for de som har det, og for virksomheter til å nå sine mål. I Akan kompetansesenter skal vi fortsette å tilby ledere og medarbeidere kunnskap og verktøy som setter dere i stand til å hindre og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spill på en systematisk og god måte på arbeidsplassen.

I år har vi følgende nyheter å by på:

Nye brosjyrer
Vi har to rykende ferske brosjyrer Til deg som er leder med personalansvar og Veileder i nulltoleranse. Den siste brosjyren er utarbeidet i tett samarbeid med regionale verneombud (RVO) i bygg og anlegg, som også har finansiert den. Brosjyrene vil være en del av RVO-enes HMS-rådgivning.

Ofte stilte spørsmål
Hvis du brukte vår veiledningstjeneste i fjor, fikk du kanskje med deg at vi kartla i hvilken grad dere som bruker veiledningstjenesten var tilfredse med responstid og veiledningen dere fikk. Det var gledelig for oss å se at tilbakemeldingene var svært positive. Vi mottok også noen innspill til forbedringer, som vi tar med oss i vårt videre arbeid. Ett av dem var å publisere spørsmål og svar, av mange omtalt som FAQ – frequently asked questions, for å gi enda lettere tilgang på informasjon mange spør om. Dette vi du snart finne på våre nettsider.

Verktøy for forebygging av spillproblemer
Finansiert av Lotteritilsynet, er vi i gang med å utvikle et verktøy for forebygging av penge- og dataspillproblemer til bruk for ansatte i norske virksomheter. Verktøyet vil gi informasjon om spillproblemer, gi indikasjoner på om arbeidstakeren selv har spillproblemer, samt informasjon og veiledning i hvordan spillproblemer kan håndteres.  For tiden er første versjon til utprøving i to store norske virksomheter. Siste fase, fram til lansering før sommeren, vil verktøyet bli justert i tråd med innspill fra utprøvingen.  Verktøyet vil bli lansert på et seminar før sommeren. Vi kommer tilbake med invitasjon og dato.

ALOR-nettverk utvides stadig
I samarbeid med regionale kompetansesenter rus (KoRUS) og lokale behandlingsaktører tilbyr vi regionale nettverk for arbeidsliv og rus (ALOR). Nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Her møtes man for å dele erfaringer og tilegne seg ny kunnskap. Nettverket finnes i Oslo – Akershus, hvor neste samling er 16. februar,  Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Vestfold, Telemark, Buskerud, Alor Agder.  Alor Østfold er under planlegging.

 Evaluering
NHOs årskonferanse, Remix Det nye arbeidslivet, belyste teknologiske muligheter og konsekvensene disse har for arbeidslivet. I tillegg til verktøyet som skal forebygge spillproblemer, har vi så langt utviklet digitale verktøy som Balance, Dilemmaverktøy, og Dialogverksted.

Da Akan fylte 50 år i 2013, fikk vi mye ros for at vi hadde utvikles oss i tråd med arbeidslivets behov.  Det skal vi fortsette med. Vi er derfor glade for at det i statsbudsjettet for 2016 fastslås at Akan skal evalueres for å se på utviklingsmuligheter og hvordan Akan kan bidra til å møte utfordringene i et arbeidsliv i stadig endring. Selv ser vi muligheter til å bruke teknologi for å tilgjengeliggjøre våre tjenester til langt flere virksomheter. Dette vil være tidseffektivt for både brukerne og oss.

 Med ønske om et godt nytt år og realisering av mange muligheter!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter